Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6070 ad41
Reposted fromstukpuk stukpuk viaaugustus augustus
Wiesz co najbardziej boli? Gdy idziesz w te same miejsca, bez tych samych ludzi.
— internet
Reposted frompsycha psycha viaaugustus augustus
9846 6345 500
Reposted fromRowena Rowena viazabka zabka
5074 c009
Reposted fromsecretoflife secretoflife viainerte inerte
Reposted fromshakeme shakeme viamiktoria miktoria
Przeraża mnie zarówno zostanie jak i wyprowadzenie się z tego miasta.
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viarudaizia rudaizia
Reposted fromshakeme shakeme viarudaizia rudaizia
8219 b103
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarudaizia rudaizia
1876 a790
grafika funny, gif, and high
Reposted fromweightless weightless
3170 2b44 500
grafika house and interior
Reposted fromweightless weightless viatobecontinued tobecontinued
7513 bb8e 500
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viatobecontinued tobecontinued

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
0063 b50c
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamrautyna mrautyna
Reposted fromcarfreitag carfreitag vialexxie lexxie
Ja po tych wszystkich latach to naprawdę chcę już zacząć inaczej żyć, mieć kogoś, kto może nie tyle byłby oparciem dla mnie, ale kto by mnie potrzebował i dla kogo mógłbym żyć, bo takie życie bez sensu jest straszne, nawet jeśli człowiek na co dzień robi coś, co go wciąga.
— Magdalena Grzebałkowska, Beksińscy. Portret podwójny
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl