Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Lekcja numer jeden: zawsze sprawiaj wrażenie, jakby nic, a przede wszystkim nikt nie był w stanie wytrącić cię z równowagi, zrozumiałaś?  Lekcja numer dwa: zachowuj się zawsze tak, jakbyś się świetnie bawiła.
— Sabine Both, "Przeprowadzka do siódmego nieba"
Reposted frommarysia marysia vialone-wolf lone-wolf
3841 4e48
Reposted byRuda-z-Hutythebelljarmatussiwantmagicvotrechloeadriano66aanetaxxmisseverythingxvouIamPerfectfalkaapuzzledbypeoplemirabeliazapominaniejenny-rosemalaczarnaakillthemwithsmilesmalldollinvisibiledum-spiro-speroponurykosiarzStefanKonopkaZoonk11maerskdziabakitchydouxsouvenirsiamsuperwomansanglotwhatteverextractzupsonswevenmrowciaprzeblyskibezzznieczuleniakotletoziompalermi91-jestem--zbyt--emocjonalna-lojournalpie-in-the-skyNotimportanatbubble-gumachikumarshallmathersllolittemartolinkasmirekniedoopisaniabastionturpatrycjaennouailmarbra12adharaoh-so-maggieeskapiza666thyeahlowszaloneczerwoneslowasankastycznielajglutekkatioszkaonesmileWinglessMothbrakperspektywleann

imawalkingtravestyy:

i just want all my secrets back, i don’t want anyone to know anything about me anymore. 

Reposted fromrousmadder rousmadder viawhizzkid whizzkid
0316 cdc8
Reposted fromdelain delain viamuviell muviell
2845 f10b
6580 fa52 500
6070 ad41
Reposted fromstukpuk stukpuk viaaugustus augustus
Wiesz co najbardziej boli? Gdy idziesz w te same miejsca, bez tych samych ludzi.
— internet
Reposted frompsycha psycha viaaugustus augustus
9846 6345 500
Reposted fromRowena Rowena viazabka zabka
5074 c009
Reposted fromsecretoflife secretoflife viainerte inerte
Reposted fromshakeme shakeme viamiktoria miktoria
Przeraża mnie zarówno zostanie jak i wyprowadzenie się z tego miasta.
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viarudaizia rudaizia
Reposted fromshakeme shakeme viarudaizia rudaizia
8219 b103
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarudaizia rudaizia
1876 a790
grafika funny, gif, and high
Reposted fromweightless weightless
3170 2b44 500
grafika house and interior
Reposted fromweightless weightless viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl